Ass Kickers Team: Quake Humor from Russia — Quake Life and Funny Pictures… Since May 1999

https://web.archive.org/web/20020222190549/http://www.kht.ru/homepage/akt/photo.htm

https://web.archive.org/web/20010522140749/http://www.kht.ru/homepage/akt/our.htm

https://web.archive.org/web/20010522144352/http://www.kht.ru/homepage/akt/funny.htm

“ыЕМ НЕТЪЛЙК ДПЦДМЙЧЩК ДЕОШ ЙАОС 1998 ЗПДБ, ЧУЕ ЬЛЪБНЕОЩ УДБОЩ, ЧРЕТЕДЙ ДПМЗПЕ,РПМОПЕ ТБДПУФЕК МЕФП. оП ТБДПУФЕК Ч ФБЛПК ДЕОШ ВЩМП НБМП. уЙЦХ С, ТБУРМБУФБЧЫЙУШ Ч ЛТЕУМЕ, Й У ХНЙМЕОЙЕН РЕТЕЮЙФЩЧБА УФБФША П ТБДПУФСИ УЕФЕЧЩИ ЙЗТ чДТХЗ ЪЧПОЙФ НОЕ тПНБО ( ОЩОЕ Dr.[RiP] ) Й ЗПЧПТЙФ: ” нЩ УЕФШ У НБМЩН РТПФСОХМЙ!” юЕТЕЪ ФТЙ ДОС Х НЕОС ОБ УФПМЕ МЕЦБМЙ ДЧЕ УЕФЕЧЩЕ ЛБТФПЮЛЙ Й 22 НЕФТБ ЛПБЛУЙБМШОПЗП ЛБВЕМС. у ЧПУФПТЗПН ЧУРПНЙОБА РЕТЧЩК ПРЩФ ЙЗТЩ: ЧДЧПЕН РТПФЙЧ НПОУФТПЧ, ДТХЗ РТПФЙЧ ДТХЗБ, ФТБЛФПТПН, УФБТБСУШ РПОСФШ ЪБЮЕН ЦЕ ЛТБУОЩЕ ЛТХЦЛЙ ОБ РПМХ РПСЧЙМЙУШ. йЗТБМЙ НЩ ДХЬМЙ ЧРМПФШ ДП УМЕДХАЭЕЗП ТБЪТБУФБОЙС УЕФЙ Ч ДЕЛБВТЕ. лХРЙМЙ ОБ бНХТЛБВЕМЕ 230 НЕФТПЧ Й УФБМЙ ФСОХФШ НЕЦДХ ДПНБНЙ c 14 ОБ 5 ЬФБЦЛХ. ъБМЕЪМЙ ОБ ЛТЩЫХ УТЕДЙ ЪЙНЩ Ч 17 ЮБУПЧ, Б УМЕЪМЙ Ч 20. с ОЙЛПЗДБ ОЕ ЪБВХДХ ЬФПЗП: ТЕЧХЭЙК ЧЕФЕТ, ФТЙДГБФЙ ЗТБДХУОЩК НПТПЪ, ОБ НОЕ ПДОЙ ДЦЙОУЩ ТБУРХФЩЧБЕН 230 НЕФТПЧ ЪБРХФБЧЫЕЗПУС Й ЪБНЕТЪЫЕЗП ЛБВЕМС. оП УЕФШ ОЕ ТБВПФБМБ ЕЭЕ 2 НЕУСГБ, РПЛБ ОЕ ЧЩСУОЙМПУШ, ЮФП РТПУФП Х ПДОПЗП ЮЕМБ ЛБВЕМШ ДЙЧБОПН РЕТЕДБЧМЕО. оБЮБМЙУШ ВБФБМЙЙ ЧЮЕФЧЕТПН. ч БРТЕМЕ НЕУСГЕ РПСЧЙМБУШ ЙДЕС, ЮФП НЩ ДПЧПМШОП ИПТПЫП ЙЗТБЕН Й ТЕЫЙМЙ УПЪДБФШ ЛМБО. рПУМЕ РПСЧЙМБУШ Й ЙДЕС УПЪДБОЙС УЧПЕК УФТБОЙЮЛЙ Ч ЙОФЕТОЕФЕ. фБЛ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЛМБОБ РТПЙУИПДЙМП У ФЕЮЕОЙЕ РПМХЗПДБ. йЪ ДЧХИ УЕФЕК НЩ ПФПВТБМЙ ЮЕФЩТЕИ ОБЙВПМЕЕ РТПЖЕУУЙПОБМШОЩИ ЙЗТПЛПЧ Й ПВЯЕДЙОЙМБУШ Ч ЛМБО. CoolVit ПЛБЪБМ ПЗТПНОЕКЫХА РПНПЭШ Ч УПЪДБОЙЙ УФТБОЙЮЛЙ, иффу ЧЩДЕМЙМБ НЕУФП ДМС ОЕЕ. чУЕН ЙН ОЙЪЛЙК РПЛМПО Й ВМБЗПДБТОПУФШ ПФ ОБУ. лТБФЛП:
тБУЛМБДЛБ БВВТЕЧЙБФХТЩ ЛМБОБ: [AkT] – Ass Kickers Team. пУФБОПЧЙМЙУШ ОБ ФБЛПН ОБЪЧБОЙЙ ЙЪ-ЪБ ЕЗП РТЙЛПМШОПУФЙ, ОП Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС Й ЗТПЪОПУФЙ. чУЕ НЩ ЙЗТБЕН Ч Open Gl Й Software Ч ХРПТ ОЕ РТЙЪОБЕН (ОХ НПЦШ ОБ P2 450 ). йЗТБЕН РЕТЕТЙУПЧБООПК Male НПДЕМША.”

https://web.archive.org/web/20070220205007/http://www.kht.ru:80/homepage/akt/about.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.